W piątek Nasze dzieci udały się do Publicznej Biblioteki w Szczepanowie. Tematem zajęć było zachęcenie dzieci do wypożyczania książeczek razem ze swoimi rodzicami. Dzieci wiedzą jak należy zachowywać się w bibliotece, jak należy obchodzić się z książką. Zajęcia również były przygotowaniem do środowego spotkania autorskiego z Panem Wiesławem Drabikiem, autorem wielu ciekawych książeczek dla dzieci. Przypominamy przy okazji, iż dzieci starsze w środę prosimy przyprowadzić na godzinę najpóźniej 7.45 rano.

W dniu 28.04 2016 w oddziale 3 w Wokowicach odbyło się spotkanie z dyrektorem Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska oraz jego współpracownikami. Podczas spotkania dzieci zapoznane zostały z różnymi możliwościami chronienia przyrody jak również miały możliwość wykazania własnej wiedzy na ten temat. Pogadanka z panem leśniczym umożliwiła dzieciom zdobycie nowych wiadomości nt, drzew oraz dzieci miały możliwość poznania przyrządów jakimi posługuje się pan leśniczy w swojej pracy .
Spotkanie to zakończyła pikieta ekologiczna i zasadzenie drzewka , które dzieci nazwały -” benjamin”
M.D.

W poniedziałek na zaproszenie Brzeskiego Centrum Bibliotecznego Nasze przedszkolaki udały się na spektakl teatralny pt. „Leśna Afera”promujący tematykę ekologiczną. Z grona leśnej zwierzyny Pan Dzik, Pani Sarenka i Muchomor Marek wprowadzili dzieci w świat leśnych problemów, takich jak zaśmiecanie środowiska. Było śmiesznie a czasami strasznie, ale dzieci oglądały przedstawienie z zapartym tchem. Naszym reprezentantem była Zuzia wybrana przez Pana Dzika do segregowania śmieci.

 Chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, drzewa szanować, prądu nie marnować i nigdy nie śmiecić!

W piątek, 22 kwietnia w Naszej placówce odbyło się krótkie podsumowanie zajęć proekologicznych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Ten dzień to podsumowanie całych tygodni pracy z dziećmi, który przebiegał pod kątem tematyki ekologicznej,  rozmawialiśmy z dziećmi o konieczności ochrony środowiska, oszczędzaniu wody, energii, segregowaniu śmieci oraz o właściwym zachowaniu na łonie natury. Na zakończenie dnia, wspólnie sprzątaliśmy Nasz najbliższy Świat.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 Organizatorem konkursu jest:

 Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie

CELE KONKURSU:
– poszerzanie wiedzy dzieci przedszkolnych nt. bezpieczeństwa
– uświadomienie dzieciom różnych niebezpieczeństw i zagrożeń, rozwijanie wyobraźni;
– wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej;
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Brzesko.
 • Na konkurs należy przekazać pracę wykonane dowolną (płaską) techniką malarstwo, rysunek, wydzieranka, collage… format – A4,
 • Do konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 prace.
 • Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, samodzielność, oryginalność oraz kompozycja.
 • Prace muszą być opatrzone metryczką z danymi.
 • Prace konkursowe należy złożyć lub przesłać na adres:  Publiczne Przedszkole   św.. Jana Pawła II w Szczepanowie 32-823 Szczepanów  ul. Rynek Szczepanowski 1

Opis i dostarczenie prac:
Prace muszą zawierać wypełnioną zgodę opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1) , zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (zał. nr 2), oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu ( zał. nr 3) oraz metryczkę ( zał. nr 4) przyklejoną z przodu pracy, zawierającą:
– pełne imię i nazwisko, wiek autora
– placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu, email)
– pełne imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

 • Termin nadsyłania prac: 05.2016r. 
  Jury powołane przez organizatorów 25.05.2016r. dokona oceny prac i przyzna nagrody. 
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają  nagrody rzeczowe, dyplomy oraz podziękowania.
 • Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Szczepanowie.
 • Wszystkie placówki przedszkolne biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu listownie.
 • Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze zgodą na publikację pracy w całości lub we fragmentach przez Publiczne Przedszkole  w Szczepanowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

W dniu 8.04.2016r. w oddziale III (Wokowice) odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem zajęć była ruchowa aktywność przedszkolaków.

Dzieci brały udział w ćwiczeniach gimnastycznych podczas których wykorzystano nietypowe przybory jakim była gazeta oraz wstążki . Celem ćwiczeń było
– rozwijanie świadomości własnego ciała oraz poczucia rytmu
–rozwijanie  ogólnej  sprawności  ruchowej
-wdrażanie do bezpieczeństwa podczas zajęć
– wyrabianie  postaw proekologicznych i zrozumienie ze materiały wtórne mogą być wykorzystane ponownie do zabawy.

Rodzice mogli obserwować jak ich  pociechy radzą sobie podczas wykonywania ćwiczeń.

,,By las był zielony, wody nie ubyło
i każdego ranka wokół było miło
piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci
prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI !!!”

Dnia 15kwietnia w oddziale I odbyły się zajęcia otwarte na temat ekologii. Edukacja ta polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Dzieci chętnie wykonały różne zadania min. segregowały śmieci do odpowiednich koszy na szkło, papier i plastik.
Brały udział w quizie przyrodniczym oraz zabawie ruchowej. Przedszkolaki na koniec zajęć otrzymały medale „Ekoludka”, by zawsze pamiętały o segregowaniu śmieci i ich minimalizowaniu.
Dziękujemy bardzo rodzicom za poświęcony czas oraz wspólną zabawę.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom po raz kolejny w Naszym przedszkolu zawitał teatrzyk kukiełkowy, który wzbudził spore zainteresowanie wśród najmłodszych. Przedstawienie o Królewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach wprowadziło dzieci w głębszą refleksję na temat bezpieczeństwa. Pogadanka z animatorami po spotkaniu odsłoniła dużą wiedzę dzieci na temat bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych, nie otwierania obcym osobą drzwi.
Zapraszam do galerii.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju umysłowo-fizycznego, gdy dzieciom potrzebne jest odpowiednio zbilansowane, urozmaicone pożywienie. Posiłki powinny być zaplanowane na podstawie produktów naturalnych. Różne produkty zawierają składniki odżywcze w różnych ilościach i proporcjach. Największą wartość odżywczą mają produkty wysokiej jakości oraz jak najmniej przetworzone.
Wspólnie z dziećmi uczymy się wyrabiać prawidłowe nawyki żywieniowe. Dziś wspólnie  zrobiliśmy kolorowe i bardzo zdrowe kanapeczki, które razem z dziećmi postanowiliśmy zjeść na naszym pierwszym przedszkolnym pikniku. Niestety zanim dzieci wyszły z przedszkola od razu poczuły wilczy apetyt, więc dotarliśmy tylko na pobliski plac zabaw… nie został nawet okruszek po Naszych kanapeczkach.
Dziękuję mamusi Klaudii za upieczenie pysznego chlebka z ziarnami i mamie Kacperka za pożyczenie koszyczka piknikowego.
Następny piknik szykujemy owocowy ale już w maju. Mam nadzieje że tym razem dojdziemy ciut dalej.
K.K.

W dniu 18 marca br. oddział 3 w Wokowicach odwiedziła Pani Higienistka , która odbyła z dziećmi pogadankę nt. higieny i profilaktyki jamy ustnej . Wszystkie dzieci wykorzystały instrukcję mycia zębów podczas samodzielnego szczotkowania .Pani Higienistka prezentowała również prawidłowe mycie rąk , co jest bardzo ważne szczególnie wśród dzieci przedszkolnych w profilaktyce i zapobieganiu przenoszenia się chorób.Dzieci otrzymały również karty pracy ,pozwalające utrwalić nabyte wiadomości nt. higienicznego stylu życia .
M.D.