Informacja dla rodziców

Pani Dyrektor informuje, że w drugim etapie rekrutacji dzieci do przedszkola w Szczepanowie i do oddziału w Wokowicach wszystkie dzieci zostały przyjęte.

Prosimy o pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016, druk dokumentu dostępny u Pani Dyrektor.

 

 

 

Każdy z nas wie jak ważne dla każdego człowieka jest żyć w zdrowym nie skażonym środowisku. Aby to było możliwe musimy chronić powietrze . W naszym przedszkolu przeprowadzono cykl zajęć o tematyce jak chronić powietrze atmosferyczne. Podczas zajęć dzieci poznały działania człowieka powodujące wprowadzanie do powietrza trujących substancji: spalanie w piecach szkodliwych odpadów, nadmierna emisja spalin spowodowana dużym ruchem samochodowym. Dzieci poznały jak można chronić środowisko.
Przeprowadzono cykl zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczących problematyki odpadów, możliwości ich zagospodarowania oraz sposobów ograniczenia ich wytwarzania:
Zajęcia badawczo-ekologiczne „Szanujemy wodę”, zajęcia praktyczne „Segregujemy śmieci”. Dzieci poznały do jakiego koloru pojemnika należy wrzucać posegregowane śmieci.
Podczas wycieczek i spacerów dzieci miały możliwość zaobserwować w jaki sposób ludzie niszczą środowisko zanieczyszczając je; pozostawione butelki, papiery, puszki, itp. Same chętnie uczestniczyły w sprzątaniu śmieci w najbliższym otoczeniu przedszkola. Brały udział w sadzeniu drzew w ogrodzie przedszkolnym.

 Znalezione obrazy dla zapytania ekologiaZnalezione obrazy dla zapytania ekologia

Opracowała : Jadwiga Migda

 

 

Papież Jan Paweł II wciąż obecny jest w naszych sercach, myślimy o nim i wspominamy go, prosimy go o wstawiennictwo. Rok temu, 27 kwietnia 2014 roku, Kościół ogłosił go świętym. Z okazji pierwszej rocznicy tego wydarzenia w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość na, którą zaproszeni zostali rodzice i ksiądz katecheta. Przedszkolaki z trzech oddziałów recytowały piękne wierszyki , śpiewały pieśni upamiętniając papieża naszego patrona przedszkola.

 „Chciałbym wam powiedzieć, że zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce (…), podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat, domy, mieszkania, a także nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. (…) Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”
Jan Paweł II Złote myśli

 Znalezione obrazy dla zapytania jan paweł ii zdjęcia z dziećmi

opracowała: Magdalena Wojnicka

 

 

 

 

 

 

 

To już kolejne zajęcia otwarte w grupie I na, które zawsze bardzo serdecznie zapraszamy rodziców. Kto nam szyje ubrania? taki temat zajęć nie był zagadką dla maluszków. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą w obrębie tematu. Podczas świetnej zabawy dzieci pozyskały nową wiedzę , umiejętności oraz utrwaliły nowe słownictwo.

opracowała: Magdalena Wojnicka

 

 

 

Nieoczekiwanie w naszym przedszkolu zagościł pan kominiarz. Spotkanie było bardzo emocjonujące zwłaszcza dla maluszków. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały opowieści o ciekawej, ale i trudnej pracy kominiarza. Strój i akcesoria potrzebne do pracy budziły ciekawość, stąd też przedszkolaki zasypały pytaniami pana kominiarza.

 

opracowała: Magdalena Wojnicka

W dniu 31 marca w dzieci z oddz. w Wokowicach odwiedziły Panie Z Koła Gospodyń Wiejskich , które opowiadały i czytały dzieciom o tradycjach śwątecznych naszego regionu, prezentowały ozdoby wielkanocne oraz częstowały dzieci tradycyjnymi babami wielkanocnymi . 
W imieniu dzieci i pracowników serdeczne podziękowania za zaangażowanie i współpracę z przedszkolem pragniemy złożyć na ręce szefowej Koła Gospodyń – Pani Agnieszce Gajda 
opracowała Magdalena Ducinowska
 

 

 

Zakończono pierwszy etap rekrutacji dzieci do przedszkola w Szczepanowie i do oddziału w Wokowicach.

Listy dzieci przyjętych będą dostępne w przedszkolu dnia 13.04.2015 do godziny 15.00.

 

 

 

Maluszki z grupy I wybrały się  do biblioteki. Cel wyjścia był niebanalny! Przedszkolaki poszukiwały WIOSNY w literaturze dziecięcej. Pani bibliotekarka czytając poezję i bajki pomogła dzieciom znaleźć pierwsze oznaki wiosny!

opracowała Magdalena Wojnicka

26. 03.2015r. w grupie dzieci 5,6-letnich odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców
pt. „Spotkanie z wiosną”. W zajęciach wykorzystano metody aktywizujące dzieci do pracy: pedagogika zabawy, twórcze: Klanza oraz słowne, oglądowe, praktycznego działania.
Podczas zajęć dzieci poznały kwiaty, które spod ochroną, dowiedziały się, co to znaczy „pod ochroną”, dlaczego należy chronić kwiaty. Podczas zajęć dzieci tworzyły zbiory kwiatów, przeliczały liczebnikami porządkowymi, segregowały na dwa zbiory – kwiaty chronione i te, które nie są objęte ochroną. Podczas zabaw ruchowych i tanecznych wykorzystano kolorowe chusty. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Podczas zajęć zaproszono do współpracy rodziców, którzy chętnie uczestniczyli w zabawach.

opracowała Jadwiga Migda

 

 

20.03.2015r. starszaki przedstawiły swoim młodszym kolegom i koleżankom krótki montaż słowno muzyczny pt. „Żegnamy zimę witamy wiosnę”. Po przedstawieniu wspólnie wybraliśmy się na pobliski plac, by pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Symbolicznie spaliliśmy Marzannę, by przy śpiewie piosenek o wiośnie uroczyście ją powitać .

                                                                                                                                  opracowała Jadwiga Migda